IntSource BV

Robert
Op 1 mei 2006 is IntSource BV door Robert Biemans opgericht.

IntSource BV is sinds 2006 gespecialiseerd in interventiemanagement; van opdrachtformulering tot en met de uiteindelijke realisatie worden complexe veranderingstrajecten begeleid bij reorganisaties, fusies en bij de totstandkoming van nieuwe producten en diensten. Coaching van directies en management kan hier deel van uitmaken. Ook voorziet IntSource BV in tijdelijk management op directie- en managementniveau.

Sinds 2013 adviseert IntSource BV ook bedrijven en overheidsinstellingen op het gebied `leiderschap'. Concrete resultaten zijn er met adviezen op het gebied van leiderschapsontwikkeling en -vorming. Daarnaast worden leiderschapstrainingen aangeboden voor leiders in het kunnen omgaan met onverwachte en onvoorspelbare situaties. Hierbij wordt maatwerk aangeboden waarbij de koppeling met de wetenschap nadrukkelijk aanwezig is.

IntSource BV werkt waar nodig samen met andere partijen om bijvoorbeeld een resultaatverplichting aan te kunnen gaan en waar te kunnen maken. Samenwerkingsverbanden worden per geval bekeken.